Protokol o realizácií Tlač

 

Po každej čistiacej procedúre bude bezplatne vystavený protokol o prevedených úkonoch.

Uvedený dokument okrem iného obsahuje nasledujúce informácie:

 

- dĺžku čistiaceho cyklu

- početnosť čistiacich cyklov (iba v prípade potreby)

- výkon čistiaceho zariadenia

- druh použitého čistiaceho roztoku

- teplotu roztoku počas čistenia

 

Uvedený protokol je garanciou kvalitne prevedenej práce, použitia správneho zariadenia a vhodného čistiaceho roztoku.

 

PROTOKOL V PLNEJ VEĽKOSTI (otvoríte kliknutím sem...)

Pre viac informácií nás kontaktujte!

 

Aktualizované Štvrtok, 10 Marec 2011 22:17